Kombinované bezpečnostní brzdy

Kombinované bezpečnostní brzdy se aktivují pružinou nebo tlakem vzduchu. Zahrňuji také možnost kontinuálního dobržďování.

– Maximální pracovní tlak vzduchu 6 bar

– Pracovní síla až 11.620 N při tlaku 6 bar

– Kontinuální tepelná kapacita až 14 kW

– Pro kotouče tloušťky až 40 mm

– Připojovací závit 1/2″ nebo 3/8″

– Pro kotouče tloušťky až 40 mm